Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 4
tel: 82 576-69-17, 82 576-62-67;
fax: 82 576-60-30;

email: lukk@praca.gov.pl

2018-04-09

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 


 

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż od 01.01.2017 do 31.07.2018 realizuje projekt pt.: 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (III)”

                                                        w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                                                      Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, które nie ukończyły 29 roku życia, pozostające bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 Grupa docelowa – osoby młode w wieku 18 - 29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

 

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
  •  nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane będzie zgodnie ze standardem

„Gwarancji dla Młodzieży”.

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane: 

-osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, 

-osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Realizowane będą następujące działania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, bon na zasiedlenie, jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenie zawodowe. 

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 4 143 929,90 zł

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

(szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie uzyskają Państwo
u przypisanego doradcy klienta)

 

Liczba wyświetleń: 130

Artykuł dodany przez: Kiciński Michał

Artykuł zredagowany przez: Kiciński Michał

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie